en-US - - Hungarian (Hungary)

Napló adatok értelmezése

Külső naplószerverbe (logserver) történő naplózás esetén tudnunk kell, hogy a napló állományban megjelenő adatok mit jelentenek, mert csak így tudunk kereséseket, riasztásokat beállítani a külső rendszerben.

A külső rendszerbe történő naplózás esetén 2 paramétert állíthatunk be: System log és/vagy Audit log.

System log 

A System log bejegyzéseket a PassMan szabványos syslog formátumban írja ki, formája és tartalma következő:

{rendszer idő} {passman szerver neve} {szolgáltatás neve}: {napló üzenet}

{system time} {passman node} {service}: {log message}

Audit log

Az audit log bejegyzések a Padminban és PassManban végzett műveleteket, tevékenységeket mutatják. 

{rendszer idő} {passman szerver neve} {szolgáltatás neve}: {folyamat neve}(folyamat azonosítója): {kulcsparaméter = kulcsérték párok}

{system time} {passman node} {service}: {process name}(process id): {parameters in key = value}


A fenti beállításoktól függ, hogy milyen adatokat ír a PassMan a napló állományba.

A Padminban a Logs menüpont alatt a PassMan logs almenüben tudjuk megnézni a log állományba kerülő adatokat.

Egy tipikus auditlog naplóbejegyzés ilyen:

Naplósorok értelmezése

 • id naplóbejegyzés egyedi azonosítója
 • category - művelet besorolása 
  • Job - job-ban végrehajtott művelet
  • None - nem job-ban végrehajtott művelet
 • type művelet típusa
 • user_upn a műveletet végző felhasználó neve "felhasználónév@domain" formátumban.
  • A @local domain a PassMan-ban nyilvántartott belső felhasználókat jelenti.
  • Az automatikusan (nem user által végzett művelet) futó folyamatok a  'auto@internal' felhasználó nevében futnak.
 • user_address is IP address or server name of the user. Automatic tasks have 'localhost' as user address.
 • activity_group - a műveletcsoport egyedi azonosítója. 
  • None érték esetén nem csoportosított végrehajtású műveletről van szó
  • Műveletcsoport az Import, csoportos törlés és Target visszaállítás során értelmezett
 • entity_type - megadja, hogy milyen elemtípuson futott le a művelet
  • Group - Mappa
  • Target - céleszköz (szerver vagy weblap)
  • Account - felhasználói fiók
 • entity_name - megadja az elem nevét
  • NEM egyedi azonosító
 • entity - az elem egyedi azonosítója
 • entity_parent_name - a műveletben szereplő elem szülő elemének neve
 • entity_parent_id - a műveletben szereplő elem szülő elemének egyedi azonosítója
 • entity_path Adott elem helyzetét adja meg a fában (PassMan felület bal oldalán látható)
  • Saját mappa esetén a helyzet leírása a következő: 'admin@local private/192.168.208.28/ad' (admin nevű felhasználó saját mappájában elhelyezkedő elem)
 • start_timestamp művelet kezdő időpontja (is unix epoch time (1970.01.01 óta eltelt másodpercek száma.)
 • failure, failure_code and failure_details are filled if the activity failed
 • business_result mutatja, hogy az adott művelet sikeresen vagy hibásan futott le
  • Success - sikeres futás
  • Failed - hibás futás
 • details a művelettel kapcsolatos kiegészítő információ

Műveletek típusai és a hozzájuk tartozó details adatok listája


category (kategória)

type (típus)

details (részletek)

description (leírás)

sessionsession_log

user: user attempting to log in

user_address: IP address of user

token_issued_at: when auth token was given to user

token_expiry_time: when will auth token expire

failure, failure_code

logout_time: when the user explicitely logged out on the UI

PassMan session has started / finished.

job / account

CreateAccount

target: id of target

parameters of account

Create new account for the given target.
job / accountUpdateAccount

account: id of account

parameters of account

Change the parameters of the account, like name, description etc. Credential changes are done by UpdateCredentials.
job / accountDeleteAccountaccount: id of accountDelete given account.
job / accountCheckCredentialsaccount: id of accountCheck the correctness of the credentials by logging in to the target in the background.
job / accountDeleteCredentials

account: id of account

credential_types: password and/or ssh key

Delete given credentials of an account.
job / accountCheckoutCredentials

account: id of account

credential_type: password or ssh key

exclusive_duration: time the account can't be checked out by others

Show the given credential to the user, who can use it to access the account manually. If exclusive duration is given, PassMan ensures that other users won't shown the credentials of this account.
job / accountCheckinCredentialsaccount: id of accountIf the credentials are checked out exclusively, this activity will 'give them back', allowing other user the check them out. If the exclusive duration of the checkout is up, this job will run automatically.
job / accountLoginCheckoutCredentialsaccount: id of account
credential_type: password or ssh key
exclusive_duration: time the account can't be checked out by others

user agent: passman agent initiating the action

Similar to CheckoutCredentials, but the credentials are used to login to the account, without showing them to the user. This functionality needs a passman agent, which handles the automatic login.
job / accountUpdateCredentials

account: id of account

credentials: password and/or ssh key to change, values not shown in log

Change the credentials of an account. The changes are not reflected on the target, only in PassMan.
job / accountResetCredentials

account: id of account

credentials: password and/or ssh key to change, values not shown in log

Change the credentials of an account. Unlike UpdateCredentials it changes them on the target system as well, therefore if the target is unreachable, or none of the current credentials are in sync then this will fail.
job / accountResetElevatedCredentials

target: id of target

accounts: ids of accounts of target

computers: name of windows servers where the service passwords will be changed

Change credentials of multiple accounts of given target using a service account. It can also change the passwords of windows services running on other computers.
job / targetCreateTarget

parent: id of group (folder) to create it in

target parameters

Create target.
job / targetUpdateTarget

target: id of target

target parameters

Change target parameters
job / targetDeleteTargettarget: id of targetDelete given target.
job / targetMoveTarget

target: id of target

destination group: id of group to move it to

Move the target to a different group (folder). Permission to delete it from current group and create it in the destination group are required to succeed.
job / targetRestoreAccounts

timestamp: time the accounts should be restored to

account: id of account

target: id of target

Target recovery restores the accounts to a previous state. This is useful if the target device was restored to a backup, and PassMan needs to be synchronized to this earlier state.
job / folderCreateGroup

name: name of group

parent: id of the group to create it in

Create group(folder).
job / folderUpdateGroup

group: id of group

name: new name of group

description: new description of group

Change group(folder) name and/or description.
job / folderDeleteGroupgroup: id of groupDelete group(folder)
job / folderMoveGroup

group: id of group

parent id of group to move it to

Move given group(folder) to another parent group.
job / vaultOpenVaultkey: vault usernameOpens the vault, making sensitive data in the database accessible. Only users with having a vault username and password can do that. If the vault is closed most jobs will fail.
job / vaultAddVaultKey

key: vault username

Add new vault user, which is independent from the login username and password. A user able to open the vault does not necessarily has to have login details to PassMan.
job / vaultDeleteVaultKeykey: vault usernameDelete vault user.
job / policyUpdateCredentialPolicy

credential_type: password or ssh key

policy: requirements for the credential

group: id of group

target: id of target

account: id of account

Change the policy the credentials have to be conform to.
job / policyUpdateACL

acl: access control list (list of rules)

group: id of group

target: id of target

account: id of account

Edit the ACL, which control the permissions of the given entity.
user manAddUser

username

user parameters

Add new local user to access PassMan.
user manUpdateUser

username

user parameters

Change local user parameters.
user manDeleteUserusernameDelete given local user.
user manChangePasswordusernameChange password of given local user.
user manAddLocalGroupnameAdd local user group.
user manDeleteLocalGroupnameDelete local user group.
user manUpdateLocalGroupnameChange name of local group.
user manForgotPassword

name

error_message

Send email to given user about forgotten password.
padmin / certificatePadminGenerateSelfSignedCert

domain

country

state

company

city

admin_email

To have a secure comminication via https a certificate is needed. If the site does not have a properly signed certificate, a self signed one can be generated.
padmin / certificatePadminUploadCert-Upload certificate dedicated to the site running PassMan.
padmin / maintenancePadminPassmanStart-Start PassMan, if it is stopped. After every start the vault admin needs to open the vault to have users access to sensitive data.
padmin / maintenancePadminPassmanStop-Stop PassMan, if it is not stopped.
padmin / maintenancePadminPassmanRestart-Stop PassMan and then start it again. Some activities need PassMan restarted to let the changes take effect.
padmin / maintenancePadminPadminRestart-Restart Padmin service on virtual machine.
padmin / maintenancePadminShutdown-Shut down the virtual machine. It won't be accessible from Padmin anymore.
padmin / maintenancePadminShutdownCluster-Shut down all nodes of the cluster.
padmin / maintenancePadminReboot-Reboot the virtual machine. It might take a few minutes, during that time it is not accessible from Padmin.
padmin / maintenancePadminRebootCluster-Reboot all nodes of the cluster.
padmin / maintenancePadminUpdateDatabaseIndexes-Update the database indexes of the PassManDatabase. It might be necessary after database restore activity.
padmin / updatePadminUpdatePassmanFileupload_fileUpdate PassMan by uploading an update file. After that restarting it is necessary.
padmin / updatePadminUpdateFileupload_fileUpdate Padmin by uploading an update file. After that restarting it is necessary.
padmin / updatePadminOsUpdateupload_fileUpdate the operating system of the virtual machine. After that reboot is necessary. In cluster mode it can update only one node, so the update process needs to be run three times, on each node.
padmin / dataPadminDatabaseBackupfilename_postfixBackup PassMan database. Backups are stored on the virtual machine.
padmin / dataPadminDatabaseRestorefilenameRestore Passman database. It's a long process and might take sevaral minutes to finish. After that, PassMan needs to be restarted.
padmin / dataPadminDatabaseExportfilenameExport database backup file by downloading it by the browser. Export files are encrypted.
padmin / dataPadminDatabaseImport
db_dump_file
Import previously exported database backup file. Importing does not restore it automatically, just copies it to the virtual machine.
padmin / dataPadminDeleteBackupfilenameDelete backup file from virtual machine. Old backups are not deleted automatically.
padmin / dataPadminAutoBackup-Set daily automatic backup parameters. If export destination is set, then backup files are encrypted (just like in case of export), copied to the given destination and removed from the virtual machine.
padmin / system settingsPadminNetworknetwork parametersChange the network settings of the virtual machine, like IP address, gateway, dns, search domains, static routes. If the changes make the virtual machine unaccessible via http, then there is no way to have it rescued via Padmin.
padmin / system settingsPadminLicense-Change the PassMan license.
padmin / system settingsPadminAutoJobschanged parameters

Following automatic jobs can be configured to run daily at a specific time:

 • CheckCredentials for each account
 • ResetCredential before expiring for each account
 • Email about expiring accounts
 • Check AD services and domain members which run services to PassMan
padmin / system settingsPadminAuthentication-Configure authentication methods to PassMan. Needs PassMan restart to have the changes take effect.
padmin / system settingsPadminEmailparametersConfigure the email settings.
padmin / system settingsPadminSecuritychanged parametersAutomatic ACL rule update for parent groups to ensure the user can view the entity he / she was given access to.
padmin / system settingsPadminTimechanged parametersConfigure time zone and ntp servers.
padmin / system settingsPadminSyslogServerparametersConfigure syslog server to send system and audit log.
padmin / system settingsPadminZabbixparametersConfigure zabbix monitoring software.
padmin / system settingsPadminDebugModechanged parametersEnable / disable debug mode to have more detailed system log. It does not affect the audit log.
padmin / system settingsPadminSwapchanged parametersIncrease the size of the swap file. It can't be decreased.
padmin / system settingsPadminPmslchanged parametersConfigure how the PMSL (PassMan Secure Login tool) will be used to login to targets directly from the PassMan UI.
padmin / system settingsPadminRemoteLoginchanged parametersEnable / disable ssh access to the virtual machine.
padmin / system settingsPadminConfigExport-Export all Padmin settings to an encrypted file, and let it download.
padmin / system settingsPadminConfigImportconf_fileImport all Padmin settings from a previously exported file.