en-US - - Hungarian (Hungary)

Keepass/Lastpass Import beállítások

KeePass / LastPass kompatibilitás:

A PassMan importálni tudja a KeePass és a LastPass által exportált állományokat is.

Ez úgy történik, hogy az eredeti mezőneveket megfeleltetjük a Passman mezőneveknek.


Ha meghagyjuk a KeePass és LastPass elnevezéseit, akkor arra kell ügyelnünk, hogy megfeleltetés után is megmaradjon a PassMan számára a 2 kötelező oszlop.

KeePass formátum esetén a Notes és Title oszlopokat mindenképp meg kell tartanunk,

míg LastPass esetén az Extra és Name oszlopok lesznek kötelezőek (a PassMan miatt).


Keepass esetén:

KeePass

oszlopnév

> PassMan megfeleltés

Notes >Target_type
Title >Target
Username>Account
Password >Password
Group >Group_path
URL>URL
Notes >Description


LastPass esetén:

LastPass

oszlopnév

> PassMan megfeleltés

Extra >Target_type
Name >Target
Username >Account
Password >Password
Grouping >Group_path
URL>URL
Extra >Description


KeePass eredeti mintaállomány: (Letölthető: ITT)

GroupTitleUsernamePasswordURLNotes
Group0/Group1192.168.1.2adminpassword0http://host/0linux
Group0/Group1192.168.1.3adminpassword1http://host/1windows
Group0/Group2192.168.1.4adminpassword2http://host/2linux


LastPass eredeti mintaállomány: (Letölthető: ITT)

GroupingNameUsernamePasswordURLExtra
Group0/Group1192.168.1.2adminpassword0http://host/0linux
Group0/Group1192.168.1.3adminpassword1http://host/1linux
Group0/Group2192.168.1.4adminpassword2http://host/2linux


A target típust kötelező megadni, a PassMan által meghatározott értékekkel, melyek a következők:

  • Web
  • Windows
  • Linux
  • Store-only - memo type
  • Solaris
  • MacOS
  • CiscoIOS

Target típus megadása Notes/Extra mezők tartalmának módosításával

Mivel A LastPass és KeePass export állományokban nem szerepel Target típus-ra vonatkozó oszlop, ezért KeePass esetén a Notes, LastPass esetén az Extra mezőket kell feltöltenünk Target típus információval.

Ebben az esetben az forrásrendszerből exportált megjegyzés adatok (Notes és Extra mezők eredeti tartalma!) el fognak veszni!

Target típus megadása új mező beszúrásával

Ha meg akarjuk tartani a forrásrendszerekből exportált megjegyzéseket, akkor módosítani kell az import állomány struktúráját!

Ehhez be kell szúrnunk egy Target_type nevű oszlopot, amit a kívánt típusnak megfelelően kell kitöltenünk.


Végül át kell neveznünk a többi mezőnevet:


KeePass esetén:

Group → Group_path,

Title → Target,

Username → Account,

Notes → Description


LastPass esetén:

Grouping → Group_path,

Name → Target,

Username → Account,

Extra → Description